Daily Holy Bible
עברית ΕΛΛΗΝΙΚΆ ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL

פישון


שם: פישון
יברא: -3760


-3760 XX XX בראשית 2 נהר יצא מעדן ויפרד והיה לארבעה ראשים׃


בראשית 2:10-11

10ונהר יצא מעדן להשקות את הגן ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים׃ 11שם האחד פישון הוא הסבב את כל ארץ החוילה אשר שם הזהב׃