Daily Holy Bible
עברית ΕΛΛΗΝΙΚΆ ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL

פרת


שם: פרת
יברא: -3760


-3760 XX XX בראשית 2 נהר יצא מעדן ויפרד והיה לארבעה ראשים׃


בראשית 2:10, 14

10ונהר יצא מעדן להשקות את הגן ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים׃

14ושם הנהר השלישי חדקל הוא ההלך קדמת אשור והנהר הרביעי הוא פרת׃