Daily Holy Bible
עברית ΕΛΛΗΝΙΚΆ ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL

החוילה


שם: החוילה


-3760 XX XX בראשית 2 פישון הוא הסבב את כל ארץ החוילה אשר׃


בראשית 2:10-12

10ונהר יצא מעדן להשקות את הגן ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים׃ 11שם האחד פישון הוא הסבב את כל ארץ החוילה אשר שם הזהב׃ 12וזהב הארץ ההוא טוב שם הבדלח ואבן השהם׃