[an error occurred while processing this directive] עברית ΕΛΛΗΝΙΚΆ ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL

הקודש במקרא
על פי סדר כרונולוגי

בראשית ואיוב

-3760 XX XX 1 ברא אלהים את השמים ואת הארץ׃


פרקים ללא בני אנוש
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 39, 46 הקב"ה אלוהים הגבוה ביותר אדונים
כל יכול, כל יודע, מדבר דרך חלומות
3 השטן בעל יצורי חיים
3 כרובים
16, 22 מלאך יהוה נבואות
19, 21, 28, 31, 32 מלאכים

פרקים דמויות מרכזיות
1, 2, 3, 4, 5 אדם
1, 2, 3, 4 חוה אשתו של אדם
4 קין בנו של אדם, עבד אדמה

פרקים וידאו
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 התנ"ך: בראשית
37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 יוסף נסיך החלומות